Warunki adopcji

Wszyscy czworonożni podopieczni Naszego Schroniska dla Zwierząt, którzy ukończyli kwarantannę oczekują na dom stały.

Dorosłe psy i koty zamieszkujące słupskie Schronisko w chwili wydawania do adopcji są:

 • zaszczepione przeciwko wściekliźnie oraz chorobom zakaźnym,
 • odrobaczone jak również zabezpieczone przeciwko pchłom i kleszczom,
 • zachipowane
 • sterylizowane/kastrowane lub jeżeli adoptujący zdecyduje się na adopcję zwierzęcia które nie przeszło jeszcze zabiegu MUSI zobowiązać się do wykonania zabiegu we własnym zakresie.
 • W schronisku obowiązuje opłata adopcyjna

W momencie adopcji pracownik Schroniska przekazuje osobie adoptującej książeczkę zdrowia psa/kota

Osoba zainteresowana adopcją psa powinna:

 • odwiedzić Schronisko w celu odbycia rozmowy z pracownikiem oraz kilku spacerów z wybranym psem, aby móc się z nim lepiej zapoznać, ocenić, czy spełnia on oczekiwania przyszłego właściciela.

W przypadku psów wykazujących oznaki agresji, lub psów rasy niebezpiecznej, Schronisko może wprowadzić obowiązek kilku wizyt przed adopcyjnych, jak też odbycia przez wyznaczonego pracownika Schroniska, wizyty sprawdzającej warunki bytowe osoby starającej się o adopcję.

 • Podpisać niezbędne dokumenty w biurze schroniska, tj.: umowa adopcyjna, dokument identyfikacyjny. Opłata w przypadku adopcji dorosłego psa wynosi 60 zł.
 • W chwili adopcji należy posiadać ze sobą smycz i obrożę, w celu bezpiecznego i komfortowego przetransportowania zwierzęcia do miejsca docelowego.

Osoba zainteresowana adopcją kota powinna:

 • spędzić przysłowiową chwilkę w budynku kociarni, aby móc spośród wszystkich zamieszkujących tam kotów trafnie wybrać swojego przyszłego towarzysza/ towarzyszy.
 • podpisać niezbędne dokumenty w biurze schroniska, tj.: umowa adopcyjna, dokument identyfikacyjny. Opłata w przypadku adopcji dorosłego kota wynosi 30 zł. (trzydzieści złotych).
 • W chwili adopcji należy posiadać ze sobą transporter , w celu bezpiecznego i komfortowego przetransportowania zwierzęcia do miejsca docelowego.

ADOPTOWAĆ ZWIERZĘ MOŻE OSOBA:

 • dorosła, na podstawie okazania dowodu osobistego;
 • odpowiednio przygotowana do adopcji – posiadająca niezbędne przybory opisane wyżej, która zapoznała się ze zwierzęciem i spełnia wszelkie wymagania adopcyjne.
 • zamieszkująca lokal własnościowy.

W innym przypadku wymagane jest przedstawienie odpowiedniej zgody ze strony właściciela lokalu na bytowanie zwierzęcia wraz z zamieszczeniem numeru kontaktowego do niego. Informacja taka jest weryfikowana przez pracownika Schroniska w drodze wykonania rozmowy telefonicznej.

PRACOWNIK SCHRONISKA MA PRAWO ODMÓWIĆ WYDANIA ZWIERZĘCIA W PRZYPADKU:

 • osoby będącej pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Jeśli pracownik Schroniska posiada wątpliwości odnośnie stanu trzeźwości osoby odwiedzającej, ma prawo odmówić wydania zwierzęcia.

 • osoby agresywnej,
 • osoby, co do której istnieją uzasadnione informacje dotyczące  niewłaściwego, niehumanitarnego traktowania zwierząt w przeszłości,
 • osoby, wobec której  istnieje podejrzenie prowadzenia handlu zwierzętami,
 • osoby, która w przeszłości złamała warunki umowy adopcyjnej lub też bez uzasadnionej przyczyny zwróciła/porzuciła adoptowane wcześniej zwierzę.

W trosce o dobro i los zamieszkujących w słupskim Schronisku zwierząt, pracownik Schroniska, po przeprowadzeniu wywiadu z osoba chcącą adoptować zwierzę może odmówić wydania zwierzęcia do adopcji.

SCHRONISKO ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WYBORU ODPOWIEDNIEGO OPIEKUNA DLA ADOPTOWANEGO ZWIERZĘCIA.